Algemene voorwaarden

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.kvckessel-lo.be .
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KVC Kessel-Lo 2000 vzw. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze clubwebsite en garandeert derhalve niet de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze clubwebsite. KVC Kessel-Lo 2000 vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan uit het bezoeken van deze site.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij KVC Kessel-Lo 2000 vzw. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan KVC Kessel-Lo 2000. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door KVC Kessel-Lo 2000. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Als KVC Kessel-Lo 2000 u de mogelijkheid biedt om eigen bijdrage op de website te laten opnemen, mag U geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij U zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbende beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u KVC Kessel-Lo 2000 vzw. Tegen aanspraken van derden.

Recht op afbeelding

Door deel te nemen aan een publieksactiviteit van of met onze club, veronderstellen we dat je impliciet je toestemming geeft om foto's van je deelname te gebruiken op de website van onze club. Je hebt het recht je te verzetten tegen de publicatie van een foto waar je zelf of je kind duidelijk herkenbaar op staat. Als je dit wil doen voor een foto op deze website, laat het ons weten. We zullen de foto in kwestie discreet en zo snel mogelijk van de site verwijderen.

Links naar websites beheerd door derden

De KVC Kessel-Lo 2000 website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. KVC Kessel-Lo 2000 controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat KVC Kessel-Lo 2000 en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat KVC Kessel-Lo 2000 de informatie op deze websites goedgekeurd heeft

Algemene voorwaarden
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x