Missie & Visie

Onze missie en visie voor de jeugd en senioren van K.V.C. Kessel-Lo 2000

Onze waarden

Transparantie

Openheid van bestuur, feedback aan trainers, feedback aan spelers.

Collaboratief & collegiaal

Beslissingen worden in consensus genomen, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld op basis van competenties. We zijn collegiaal en helpen elkaar waar nodig.

Inclusie & gelijkheid

Iedere jongere(m/v) heeft recht op een kans om bij K.V.C. Kessel-Lo 2000 (KVC) te spelen. We maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, voetbalkunde, enz. We bieden ook kansen aan jongeren met een verstandelijke beperking (G-ploeg). Het betekent tevens een zo groot mogelijke eenvormigheid in bijdragen en vergoedingen maar via de Uitpas kunnen kinderen in kansarmoede ook deelnemen aan onze activiteiten.

Fairplay

Onder fairplay verstaan we het toepassen van zowel de geschreven als de ongeschreven spelregels. Ze zijn bedoeld om het spelplezier en de veiligheid van de sporter te vergroten en om blessureleed te vermijden. Het is dan ook belangrijk dat sporters de regels van het spel kennen en toepassen. Daarnaast liggen er nog een heel aantal zaken niet vast in het reglement. Het gaat hier bijvoorbeeld om gelijke kansen voor alle spelers, waardig verliezen, het mijden van fysiek en verbaal geweld en respect voor medespelers, tegenstanders, trainer en scheidsrechter.

Lokale verankering

Alhoewel dit geen criterium is voor toelating tot de club, is meer dan 90% van onze leden afkomstig uit Kessel-Lo en onmiddellijke omgeving.  We maken als club deel uit van het lokale verenigingsleven en hebben bovendien ook een sociale rol te vervullen.

Continuïteit

Wij plannen op lange termijn (ook sportief) en op een financieel gezonde basis. Dit garandeert het best het voorbestaan van onze club en bijgevolg het lokaal sportief aanbod.

Respect

Respect voor alle leden (bestuur, vrijwilligers, trainers, ouders, spelers), tegenstanders en scheidsrechters maar evenzeer voor materiaal en infrastructuur.  We hebben ook respect voor de natuur: we laten geen afval achter, gebruiken geen flessen en wegwerpbekers meer, enz.

Missie

Onze voetbalclub is een dienstverlenende organisatie en biedt als fusieclub in Kessel-Lo sedert 2000 diensten aan, die voldoen aan twee noden, enerzijds aan elk die het wil de mogelijkheid bieden tot voetbal spelen en anderzijds aan toeschouwers kijkplezier bieden. We streven steeds naar een evenwicht van die twee diensten.

We bieden de jeugd regionaal voetbal aan dat meer gericht is op ontspanning en sport maar ook provinciaal voetbal om onze meer belofte- en ambitievolle jeugd klaar te stomen voor onze senioren ploegen(M/V).

We geven dan ook voorrang aan spelers uit onze eigen opleiding om in ons eerste elftallen (M/V) te spelen, zonder evenwel de kwaliteit en het kijkplezier voor de toeschouwers te verwaarlozen.  Dit zorgt er tevens voor dat we een perspectief bieden aan eigen talenten en deze ook vaak voor langere tijd kunnen binden aan onze club.

Wij beschouwen als de reden van ons bestaan, als onze missie, als onze rol: 

"Kessel-Lo en onmiddellijke omgeving lokaal voetbalplezier aanbieden"

Visie

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Wij willen het trefcentrum van het lokale voetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, G-voetbal, damesvoetbal, seniorenvoetbal en veteranenvoetbal, zowel in competitie als in recreatie.

Jeugdopleiding

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van onze vereniging! Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt K.V.C. Kessel-Lo 2000 (KVC) zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten, mogelijkheden en motivatie. 

Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij KVC de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met name ooit in het lokale eerste elftal te spelen. 

Om die reden is KVC vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. Hiertoe stimuleren en ondersteunen we onze jeugdtrainers tot het volgen van cursussen, bijscholingen en het behalen van diploma’s.

Senioren

We streven ernaar om een maximum aan speelkansen te bieden aan onze senioren(M/V) en ook om een maximum aan kijkplezier te bieden aan onze toeschouwers. Daartoe hebben we een ruim aanbod voor senioren.  We zullen uitkomen met vijf elftallen senior spelers, zowel voor heren als dames.

Bij de heren voorzien we KVC A (2P), KVC B (4P), en veteranen. Met KVC A hebben we de ambitie om deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. Uiteraard zullen we daartoe in eigen rangen niet altijd over een voldoende aantal talentrijke spelers beschikken. Anderzijds en trouw aan onze missie, wil KVC dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met enkele spelers uit een andere opleiding.

KVC B is ons tweede elftal in de competities Stijgen en Dalen.  KVC B treedt aan in de 4° provinciale reeks met de duidelijke ambitie te promoveren naar 3° prov. Met KVC B breiden we de speelmogelijkheid uit voor de spelers uit onze eigen opleiding in een elftal Stijgen/Dalen. Zo vermijden we dat ze onze vereniging moeten verlaten. Die mogelijkheid moet het opvoeren van de gedrevenheid bij onze jonge spelers in de hand werken. Het spelen in KVC B kan een aanleg voor KVC A zichtbaar maken en het zal bijdragen aan de belangstelling voor ons lokaal voetbal.

Het damesvoetbal heeft enerzijds een ambitieus team in 2° provinciale en een tweede ploeg in de laagste reeks. Ook hier met de uitdrukkelijke bedoeling om meisjes uit de eigen jeugdopleiding kansen te bieden bij onze dames elftallen en hun de mogelijkheid te geven hun hobby verder uit te oefenen.

Toeschouwers

De toeschouwers willen wij op vrijdagavond, zaterdag en zondag het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers.  De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de wedstrijd in onze kantine tijdens het nakaarten over het spelverloop.

De sportterreinen zijn rookvrij.  We willen vermijden dat door voorbeeldgedrag kinderen tot roken worden aangezet.  Een afgescheiden rookruimte is voorzien aan het B-veld tegen de sporthal.

Scheidsrechters

Competitievoetbal kan niet bestaan zonder scheidsrechters. We streven er dan ook aan om voldoende aangesloten scheidsrechters te hebben op alle niveaus. We zijn als kleine club bijzonder fier om een Ref in 1A te hebben.  

Jeugdinstroming is hier ook belangrijk, daarom laten we eigen spelers even proeven bij de lagere jeugdafdelingen.  KVC is ook bij de eerste clubs in Brabant ingestapt het Referee Ambassador project om te rekruteren bij de jeugd. 

Hierdoor hebben we een bevoorrechte positie bij het toekennen van refs voor onze thuiswedstrijden.

Onze senioren fluiten de wedstrijdjes van de allerjongste KVC'ers.  Dit schept tevens een band tussen jeugd en senioren.

Financiering

KVC brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; wat onafhankelijkheid garandeert. We worden tevens financieel gesteund door het stadsbestuur, plaatselijke ondernemers en handelaars. Onze middelen worden dus lokaal bijeengebracht en daarom moeten ze ook ten goede komen van het lokaal voetbal. 

KVC zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten. De ambitie om een ruim aanbod aan voetbalverwachtingen te geven, zal ondergeschikt blijven aan onze financiële mogelijkheden. De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over de senioren en jeugdploegen.  In geen geval zal er een transfer van jeugd naar senioren plaatsvinden.

Bijdragen

We streven naar het behoud van lage spelersbijdragen (lidgeld); zoveel mogelijk spelers betekent méér spelersbijdragen; zoveel mogelijk toeschouwers betekent meer opbrengsten; dat samen zal tot het behoud van lage spelersbijdragen leiden. In lijn met onze waarden betalen ook alle senioren hun bijdrage.

Voor maximale inclusie kan in onderling overleg gespreide betaling bekomen worden.  Tevens is KVC partner van Uitpas Leuven waardoor rechthebbende slechts een fractie zelf moeten betalen.

Opmerking: Vaak voorzien mutualiteiten een tegemoetkoming op het lidgeld. Vraag dit na of check even hun website.

Vrijwilligers

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers door de club moeten worden gedragen.

Elke inspanning, groot of klein, eenmalig of wederkerend helpt de werking van de club en wordt ten zeerste geapprecieerd.

Strategie: Korte termijn

 • Per seizoen minstens 2 jeugdspelers zien doorstromen naar senioren A of B (heren)
 • Senioren A subtopper in 2de provinciale
 • Senioren B in 4de provinciale 
 • 2 damesploegen en zorgen voor instroming meisjes.
 • Dames A behoudt in 2de provinciale.
 • G-voetbal verder uitbouwen, organiseren van wedstrijdjes naast de reguliere trainingen
 • Extra instroom van meisjes
 • Het aanmoedigen van ouders & familie om actief (brengen/afhalen naar/van trainingen, wedstrijden bijwonen, …) hun kinderen te steunen
 • Het aanmoedigen van ouders & familie om actief vrijwilligerstaken op te nemen door:

                    o   Het organiseren van een ouderavond

                    o   Het organiseren van een familiedag

                    o   Het organiseren van een bedankingsmoment voor onze vrijwilligers

                    o   Maximale aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de jeugdcoördinator en bestuursleden tijdens trainingen en wedstrijden

Strategie: Lange termijn

 • KVC Senioren-A een stabiele sub-topper in 2de provinciale (“Horizon 2020”)  met voldoende doorstroming van eigen jonge talenten. Promotie kandidaat naar 1P tegen 2025
 • Met KVC Senioren-B promoveren naar 3de provinciale, ten laatste tegen 2024
 • Meer en meer doorstroming van meisjes naar onze damesteams
 • Dames A promotie naar 1ste provinciale tegen 2025
 • Kwaliteit continu en overal verhogen, maar vooral het voetbaltechnische
 • Behoud van tenminste 2 sterren in double pass audit om provinciaal jeugdvoetbal te garanderen
 • Begeleiders en ouders continu motiveren naar een actieve samenwerking met de club
 • G-voetbal verder uitbouwen, ook wedstrijdjes organiseren met bevriende clubs.
 • Het club-gevoel stimuleren en aanwakkeren op basis van een duidelijke identiteit (nieuw logo en stijlgids), aangename kantine, evenementen, enz.
 • Financieel gezond beleid blijven aanhouden.
Missie & Visie
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x