Privacy

Privacyverklaring

KVC Kessel-Lo 2000 respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KVC Kessel-Lo 2000 persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar KVC Kessel-Lo 2000 verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar KVC Kessel-Lo 2000 enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van KVC Kessel-Lo 2000, stamnummer 3880 en ondernemingsnummer BE0466.476.265, gevestigd te Stadionlaan 8, 3000 Leuven.

Kristof Van Belleghem  is de contactpersoon van KVC Kessel-Lo 2000 voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via kvanbelleghem@kvckessel-lo.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KVC Kessel-Lo 2000 verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

Geboortedatum en -plaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Team

Contactpersonen of ouders

Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er

Sportieve evaluaties

Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider

Foto’s genomen tijdens wedstrijden, tornooien of andere clubactiviteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KVC Kessel-Lo 2000 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij KVC Kessel-Lo 2000

bijzondere medische gegevens die je ons verstrekt (voedingsrestricties, allergieën, medicatie, speciale medische aandachtspunten)

gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via KVC Kessel-Lo 2000, dan verwijderen wij deze informatie. Tot nader order verzamelt KVC Kessel-Lo 2000 echter enkel anonieme gegevens via de website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KVC Kessel-Lo 2000 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling;

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren; (spelers, trainers, vrijwilligers, contactpersonen andere clubs)

Je te informeren over en uit te nodigen voor de (extrasportieve) activiteiten van KVC Kessel-Lo 2000;

Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Om een gepaste (ook medische) begeleiding te kunnen voorzien op onze activiteiten, zowel wedstrijden/trainingen/tornooien als andere clubactiviteiten zoals paas- en zomerkampen

Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);

Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen (facebook);

KVC Kessel-Lo 2000 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

In het kader van tornooien en wedstrijden geeft KVC Kessel-Lo 2000 de nodige gegevens hiervoor door aan de KBVB en Voetbal Vlaanderen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KVC Kessel-Lo 2000 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KVC Kessel-Lo 2000 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Geboortedatum en -plaats: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Adresgegevens: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Telefoonnummer: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • E-mailadres: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Team: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Contactpersonen of ouders: 10 jaar na [ontslag of laatste contactname
 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Sportieve evaluaties: 10 jaar na ontslag of laatste contactname
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider: 10 jaar na [ontslag of laatste contactname
 • Foto’s genomen tijdens wedstrijden, tornooien of andere clubactiviteiten: 10 jaar na ontslag of laatste contactname, of 20 jaar na datum

Delen van persoonsgegevens met derden

KVC Kessel-Lo 2000 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KVC Kessel-Lo 2000 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KVC Kessel-Lo 2000 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KVC Kessel-Lo 2000 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Kristof Van Belleghem. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KVC Kessel-Lo 2000 wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KVC Kessel-Lo 2000 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Kristof Van Belleghem.

Privacy
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x